Het draait allemaal om de cashflow
24 februari 2024 

Het draait allemaal om de cashflow

Vandaag wil ik het met jullie hebben over een onderwerp dat heel dicht bij mijn hart ligt: cashflow. Het draait allemaal om de cashflow, zoals ik altijd zeg, en het is een onderwerp dat zo cruciaal is voor het welzijn van ondernemers. 

Cashflow is de levensader van elke onderneming. Het is simpelweg hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Maar achter die eenvoudige definitie schuilen diepere vragen. Kan ik alles betalen? Maak ik me geen zorgen over geld? Kan ik een buffer opbouwen om onverwachte uitgaven op te vangen? Het zijn vragen die niet alleen van invloed zijn op de financiële gezondheid van een onderneming, maar ook op het algehele welzijn van de ondernemer.

Vaak hoor je business coaches praten over omzetdoelen. Natuurlijk, het is geweldig om een gezonde en groeiende omzet te hebben, maar het zijn de winstdoelen die echt het verschil maken. De winst die je overhoudt nadat je alle kosten hebt afgetrokken, dat is wat bepaalt hoeveel je uiteindelijk kunt overhouden voor jezelf en je dierbaren. Als je, net als ik, een eenmanszaak bent, dan is die winst eigenlijk jouw bruto salaris. En over die winst gaat de belastingdienst nog zijn deel opeisen, voordat je eindelijk kunt genieten van het geld dat je hebt verdiend.

Het belastingstelsel in ons land is progressief, wat betekent dat hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen. Dit feit op zich is natuurlijk niet onredelijk. Echter, wanneer je dieper in de details duikt, zie je hoe elke stap vooruit in je winst en inkomsten wordt verzwaard door een groeiende belastingdruk. Het kan zelfs ontmoedigend worden om te streven naar hogere inkomsten, wetende dat een significant deel daarvan direct naar de belastingdienst zal gaan. Het roept de vraag op: is het de extra inspanning wel waard als het uiteindelijke bedrag dat je overhoudt niet in verhouding staat tot de extra belastingen en het gekort worden aan toeslagen?

Naarmate je meer verdient, word je gekort op de toeslagen die je ontvangt. Dit betekent dat naarmate je bedrijf groeit en je inkomen toeneemt, de extra financiële steun die je van de overheid ontvangt, afneemt. Het is bijna alsof je wordt aangespoord om op een bepaald inkomensniveau te blijven, omdat elke stap vooruit extra belastingen en minder toeslagen met zich meebrengt. Dit kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn voor veel ondernemers die hard werken om hun ondenemingen te laten groeien.

In mijn persoonlijke situatie heb ik ook te maken met deze uitdagingen. Wanneer ik mijn winst wil vergroten, word ik geconfronteerd met zowel hogere belastingdruk als een vermindering van de kinderopvangtoeslagen die ik ontvang. Het kan ontmoedigend zijn om te merken dat de extra inspanning die ik lever om mijn ondeneming te laten groeien, niet evenredig wordt beloond in mijn persoonlijke financiële situatie.

Het is ongelooflijk frustrerend dat de belastingdruk en de afname van toeslagen ervoor kunnen zorgen dat ondernemers twijfelen aan het nastreven van hogere inkomsten. Als we kijken naar de cijfers en de impact op mijn persoonlijke situatie, zie ik dat elke extra euro die ik verdien, eigenlijk slechts een fractie is van wat er daadwerkelijk op mijn rekening terechtkomt. Dit creëert een gevoel van stagnatie en belemmering van groei, en dat is enorm demotiverend.

Ik geloof sterk dat we als ondernemers moeten streven naar financiële doelen die gebaseerd zijn op onze persoonlijke behoeften, dromen en verlangens. In plaats van te focussen op abstracte cijfers en doelen, zouden we ons moeten richten op het creëren van een cashflow die ons in staat stelt om een leven te leiden dat vervulling en voldoening brengt. Wat hebben we nodig om financiële rust te ervaren? Hoeveel geld hebben we nodig om onze dromen waar te maken? Dit zijn de vragen die centraal zouden moeten staan in onze financiële planning en doelstellingen.

Daarom ben ik zo enthousiast over mijn nieuwe traject, waarin ik ondernemers wil begeleiden bij het creëren van een cashflow die hen in staat stelt om hun dromen te verwezenlijken. Dit traject gaat verder dan louter boekhoudkundige analyses en cijfermatige doelstellingen. We gaan samen op zoek naar wat echt belangrijk is voor jou als ondernemer en hoe we een financieel plan kunnen creëren dat is afgestemd op jouw behoeften en doelen.

Het is tijd om het gesprek over cashflow te verschuiven van abstracte cijfers naar persoonlijke vervulling. Het is tijd om te streven naar een cashflow die ons in staat stelt om niet alleen financiële stabiliteit te bereiken, maar ook de vrijheid om te genieten van het leven en onze dromen na te jagen.

Ik kijk uit naar de gesprekken die zullen volgen en ben zeer benieuwd naar jullie meningen en ervaringen op dit gebied.

Over de schrijver
Reactie plaatsen